Thông tin diễn giả

speaker

Ông Park Hyun IL

Giám đốc Điều hành, Bando Engineering & Contruction
Cựu Phó chủ tịch Điều hành, Samsung C&T, Engineering & Construction

Bắt đầu làm việc tại Samsung C&T, Engineering & Construction từ năm 1990, ông Park được tiến cử vị trí Phó chủ tịch điều hành 20 năm sau đó. Trong thời gian này, ông và đội ngũ tham gia xây dựng các hệ thống, nền tảng để tái phát triển, tái thiết nhà ở và đặt nền tảng cho việc phát triển dự án phát triển nhà ở trong Samsung C&T.

Năm 2012, ông tham gia thành lập trung tâm nghiên cứu về chất lượng sống, nghiên cứu về mô hình nhà ở thân thiện với môi trường, năng lượng sinh thái, quản lý và sử dụng năng lượng bền vững, hiệu quả cho nhà ở. Ngoài ra, dự án nhà máy HCS PC, nơi phát triển công nghệ đúc khuôn theo chuẩn công nghiệp, kỹ thuật thiết kế có tham số giúp kiểm tra cho các mô hình thiết kế nhà ở quy mô lớn.

Ông Park hiện là Giám đốc Điều hành của công ty xây dựng Bando Construction.