Thông tin diễn giả

speaker

Ông Park Gyoung Tak

Giám đốc, Dongsimwon Landscape Design & Construction Corp

Sau khi tốt nghiệp trường Thiết kế của Đại học Harvard (Mỹ) năm 2010, ông Park Gyoung Tak trở về Hàn Quốc và tiếp tục các dự án về kiến trúc và thành lập Dongsimwon Corp, chuyên về các dự án thiết kế kiến trúc. Ông cũng tham gia làm giảng viên ngành thiết kế tại nhiều trường đại học của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, ông cũng là một nghệ sĩ với nhiều tác phẩm trong số đó nổi bật như “Fish Eye View”. Ông Park đồng thời là chủ nhân của nhiều giải thưởng thiết kế kiến trúc tại Hàn Quốc và quốc tế.