Thông tin diễn giả

speaker

Ông Lee Doo Pyo

Giám đốc, Heritage Capital Management

Ông Lee Doo Pyo là một chuyên gia về đầu tư tài chính. Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính tại Đại học Bang Ohio (Mỹ), ông đã làm quản lý tại nhiều công ty chứng khoán tại Hàn Quốc như IBK Securities, KB Securities, Bookook Securities.

Ông là Giám đốc của quỹ đầu tư Heritage Capital Management kể từ năm 2018 đến nay.