Thông tin diễn giả

speaker

Ông CHEOL GI BAE

Phó chủ tịch, Tập đoàn KT

Tiến sĩ Cheol Gi Bae hiện là Phó Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Toàn cầu của Tập đoàn KT.

Trước đó, ông từng là Giám đốc Văn phòng Hoạch định Chiến lược của Tập đoàn KT trong vòng bảy năm.

Ngay sau khi nhận bằng Tiến sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Illinois, Mỹ, ông Cheol Gi Bae quay trở về Hàn quốc và giữ vị trí Giám đốc Điều hành của Future & Convergence Biz Group thuộc tập đoàn KT trong vòng 4 năm.

Ông Cheol Gi Bae cũng có bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Đại học Quốc gia Seoul. Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành viễn thông, ông có kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực như Truyền thông di động, Chiến lược truyền thông mới, TV thông minh, Chính sách viễn thông và Quản lý dự án.