Thông tin diễn giả

speaker

Ông Võ Tấn Hoàng Văn

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn (SCB)

Ông Võ Tấn Hoàng Văn có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn tài chính Ngân hàng và Quản trị điều hành Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng kiểm toán và tư vấn lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).