Thông tin diễn giả

speaker

Ông Bùi Lê Hải Nguyên

CIO

Trưởng phòng cấp cao CNTT Công ty Tân Hiệp Phát, Giám Đốc CNTT Lavifood.