Event

Thành phố thông minh

{5/9/2019}

Tọa đàm về đô thị thông minh hướng tới quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Tp.Hồ Chí Minh

Xem ngay

Hội Nghị Đầu Tư Xanh 2019

Trà Vinh | {26/4/2019}

Kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao định hướng thị trường trên nền tảng logistics tại Trà Vinh

Xem ngay

Diễn Đàn Kinh Tế Xanh 2018

Hậu Giang | {12/12/2018}

Hậu Giang trong chiến lược xây dựng chuỗi giá trị nông sản trên nền tảng logistic

Xem ngay

Subscribe Newsletter

Subscribe our newsletter and get latest update